پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده، قرائت ( فقه )

وابسته

ترجمه، قرائت آیات سجده

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرائت ترجمه آیات سجده به زیرصفحه قرائت ترجمه آیات سجده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 421
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 31