پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

نجاست کافر

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 5 : صفحه 329