پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، قواعد فقهی خاص

وابسته

ذبح شتر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 117
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 185