پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، قواعد فقهی خاص

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 5 : صفحه 307