پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

بیع ( فقه )، رهن ( عقد )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 123
  • مصباح الفقیه جلد 14 : صفحه 581