پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تکفین با حریر غیر خالص

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 162
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 43