پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

قصاص ( عقوبت )

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 201