پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

ضمان در رهن

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 146