پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 131