پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

حفر چاه، قاعده حیازت

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 282