پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نذر، قواعد فقهی خاص

وابسته

نذر حرام، نذر مکروه

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 256