پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

ضمان در عاریه

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 7 : صفحه 9
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 249