پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

شک کثیر الشک ( فقه )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 345
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 241