پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

شک امام با حفظ ماموم، شک ماموم با حفظ امام

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 279
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 239