پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

اخلاق ( فقه )، انصاف ( فقه )، عدالت ( فقه )

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 159