پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شفعه، قواعد فقهی خاص

وابسته

شفعه

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 6 : صفحه 177