پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

شرط باطل

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 4 : صفحه 189
  • قواعد فقهیه : صفحه (121-122)
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 146