پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تذکیه جنین حیوان

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 132