پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

بدل حیلوله، ضمان حیلوله، قاعده فراغ ( فقه )

== منابع ==magshow.php?kind=167

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 126