پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تسبیب ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (485-488)