پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

اهانت به محترمات دینی

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 5 : صفحه 293