پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، قواعد فقهی خاص

وابسته

ظن در نماز

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 265
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 114