پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تغلیب ( فقه )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 99