پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

قاعده فراش

منابع

  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه (300-301)