پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

وقف ( عقد )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 4 : صفحه 229