پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 6 : صفحه 97، 99
  • القواعد الفقهیة : صفحه 107