پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

دَین ( ما فی الذمه )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 7 : صفحه 181