پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 113
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 69