پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

میراث ( موروث )

منابع

  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 265
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 63