پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فضیلت سوره هود : پاداش و آثار قرائت سوره هود

در فضیلت سوره هود از نبی مکرم اسلام (ص) نقل شده که: «هر که سوره هود را قرائت کند ده برابر تعداد کسانی که به حضرت نوح ایمان آورده‌اند یا تکذیبش کرده‌اند و نیز به تعداد موافقان و مخالفان حضرت هود، صالح، شعیب، لوط، ابراهیم و موسی به او پاداش داده خواهد شد و چنین کسی در رستاخیز سعادتمند خواهد بود».

امام باقر (ع) نیز فرموده‌اند: «هر که این سوره را در هر جمعه قرائت نماید، روز قیامت در زمره پیامبران مبعوث خواهد شد و گناهانش به او شناسانده نخواهد شد».

در احادیث، آثار و برکاتی برای این سوره ذکر شده است، مثل: افزایش نیروی بدنی، جلوگیری از خطرات دریایی، و برآورده شدن حاجات.

منابع

  1. ثواب الاعمال : صفحه 106
  2. مجمع البیان فی تفسیر القران جلد 5 : صفحه 239
  3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 4 : صفحه 341
  4. کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال جلد 1 : صفحه 573

اصطلاح‌نامه

اعم

فضایل سُوَر

وابسته

سوره هود

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فضیلت سوره هود به زیرصفحه فضیلت سوره هود/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 128
  • ثواب الاعمال : صفحه 106
  • کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال جلد 1 : صفحه 573
  • مجمع البیان فی تفسیر القران جلد 5 : صفحه 239
  • مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 4 : صفحه 341