پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره فتنه ، منابع:

الجامع لاحکام القرآن جلد 1 صفحه 20

فواید عزلت در حفظ نفس از فتنه و خصومت ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 4 صفحه 19

نهج البلاغه ، خطبه 192 امام علی علیه السلام( امام اول ) فتنه ، منابع:

تعلیم و تربیت در اسلام جلد 1 صفحه 385

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره خاموشی در فتنه ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 108