پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فایده تدوین اصول فقه : فواید مترتب بر تدوین اصول فقه

فایده تدوین اصول فقه، به معنای غرض اصلی تدوین و جمع آوری مطالب علم اصول است، و آن افزون بر توانایی شخص در استنباط احکام شرعی از منابع اصلی، شامل شناخت آرا و مبانی اصولیون در ادوار مختلف و بحث درباره آنها است که باعث رشد و شکوفایی علم اصول و حفظ و انتقال آن به آیندگان می‌گردد. و نیز فوایدی دیگری که از تدوین هر علمی به دست می‌آید.

منابع

  1. بدایع الافکار : صفحه 32
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

فایده اصول فقه

منابع

  • بدایع الافکار : صفحه 32