عملکردها

عناصر عرف ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عناصر عرف ( اصول فقه ) : ارکان تشکیل دهنده عرف

عناصر عرف، همان ارکان اصلی سازنده عرف است.

درباره شمار عناصر سازنده عرف چند دیدگاه وجود دارد، اما بیشتر اصولی‌ها چهار عنصر را بر شمرده‌اند که عبارت است از:

1. عمل معین؛

2. تکرار عمل به وسیله گروه معین؛

3. احراز تکرار عمل از سوی اکثر یا عموم مردم یک کشور یا منطقه معین؛

4. ارادی بودن تکرار عمل در عرف و نشأت گرفته از تشخیص حسن و قبح یا درک سود و زیان، نه فطری و غریزی بودن آن.

منابع

 1. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 54
 2. دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 59
 3. مقدمه عمومی علم حقوق : صفحه 50
 4. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 251
 5. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 395
 6. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 391
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

عرف ( اصول فقه )

منابع

 • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 59
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 251
 • مقدمه عمومی علم حقوق : صفحه 50
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 391، 395
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 54