پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

علائم

وابسته

نماز نافله شب ( خاص )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 232