پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط شهادت ( فقه )، عقل ( قوه ادراک )

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 297