پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

عرضه قرآن : مقابله آیات نازل شده در طول سال، توسط جبرئیل و پیامبر (ص)

«عرضه قرآن» عبارت است از مقابله آیات قرآن کریم توسط جبرئیل و رسول گرامی (ص) . مطابق برخی روایات و گزارشات صحابه، قرآن کریم در هر ماه رمضان یک بار بر رسول خدا (ص) عرضه می‌شد؛ مگر سالی که حضرت دنیا را وداع گفت، که در آن سال دو بار بر او عرضه شد.

برخی مفسران و دانشمندان علوم قرآنی ادعا کرده‌اند که برخی از آیات قرآنی در عرضه اخیر، نسخ شده و تغییر پیدا کرده است. همچنین یکی از دلایل انتخاب زید بن ثابت برای تهیه مصحف توسط ابوبکر و عثمان را این دانسته‌اند که وی شاهد آخرین عرضه قرآن بر پیامبر (ص) بوده است، و از همین رو، قرآن موجود را مطابق آخرین عرضه قرآن می‌دانند.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 177
  2. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 305
  3. تاریخ قرآن : صفحه 321
  4. حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم : صفحه 53

اصطلاح‌نامه

وابسته

نزول قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 177
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 232، 259
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 305
  • تاریخ قرآن : صفحه 321
  • حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم : صفحه 53
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 49، 50