پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عاقله ( فقه )

وابسته

عاقله ذمی ( فقه )، مسلمان ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 417
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 550