پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور خلاف در قبله

وابسته

اعاده نماز، برگشت از قبله، نماز بدون استقبال

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 37