پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور التزامی : ظهور لفظ در معنای ملازم معنای مطابقی آن

هر گاه کلامی در معنایی ظهور داشته باشد، به ظهور آن کلام در معنای دیگری که خارج از معنای اصلی و ملازم آن باشد، ظهور التزامی گفته می‌شود، مانند: ظهور التزامی جمله ' اگر مستطیع شدی، حج بر تو واجب است ' بر عدم وجوب حج در صورت عدم استطاعت.

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 226
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور مطابقی

منابع

  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 226