پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( فقه )

وابسته

ارش ( فقه )، علم به قیمت ارش

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه 404