پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

راه‌های شناخت قبله، ظن ( فقه )

وابسته

برگشت ظان به قبله، تحری، جهل به قبله، علم به قبله، قبله، نماز میت با ظن در قبله

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 141
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 455
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 386
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 198