پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت مسجد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ازاله نجاست از مسجد، رفع نجاست از مسجد

اعم

طهارت از خبث ( فقه )، واجبات مسجد

اخص

طهارت مسجد توسط جنب، طهارت مسجد در وقت نماز
به لحاظ اجزای مسجد:
طهارت دیوار مسجد، طهارت زمین مسجد، طهارت سقف مسجد، طهارت صحن مسجد

وابسته

ازاله نجاست، اعلان نجاست مسجد، بخشش برای طهارت مسجد، بردن نجاست به مسجد، تاخیر نماز، تزاحم نماز با طهارت مسجد، تغیر عنوان وقف، تنجیس محل نجس مسجد، تنجیس مسجد آباد، تنجیس مسجد خراب، طهارت آلات مسجد، طهارت بدن، طهارت مشاهد مشرّفه، عجز از طهارت مسجد، مسجد، نجاست مسجد، نماز با ترک طهارت مسجد، نماز با نجاست مسجد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت مسجد به زیرصفحه طهارت مسجد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 289
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 119
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 95
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 325
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 124
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 462، 466
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 514