پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان جریره ( فقه )

وابسته

ضمان جریره کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 258
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (239-240)