پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ضبط شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تحفظ شاهد

اعم

شرایط شهادت ( فقه )

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 180
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 101