پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قتل، شرایط شهادت ( فقه )

وابسته

شهادت صریح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 525
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 211
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 218