پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قَسَم، شهادت ( گواهی )

اخص

شهادت دو زن با قسم
به لحاظ اموال و غیر اموال:
شهادت و قسم به اموال، شهادت و قسم به دین، شهادت و قسم به رؤیت هلال، شهادت و قسم به رضاع، شهادت و قسم به عیوب زنان، شهادت و قسم به نسب
به لحاظ سیاسات:
شهادت و قسم به جرح شاهد، شهادت و قسم به دیه، شهادت و قسم به سرقت، شهادت و قسم به غصب، شهادت و قسم به قذف، شهادت و قسم به قصاص، شهادت و قسم در دعوی جمعی
به لحاظ عقودوایقاعات:
شهادت و قسم به طلاق، شهادت و قسم به عتق، شهادت و قسم به عقود، شهادت و قسم به ولاء

وابسته

رجوع یک شاهد با قسم، شاهد ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 70
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 347، 352
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 246، 260، 270
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 447، 525
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 159
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 177، 268، (273-276)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 209
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 64، 94، 209، 386
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 27، 37
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه (92-218)، 218
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 298، 344
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 480
 • فقه القضاء : صفحه 497، 509
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه (441-449)، 449، 452
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 140
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 96
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 506
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 159، (245-249)، 275