پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت ( گواهی )

وابسته

شهادت علیه مؤمن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 6