پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شنیدن اذان

وابسته

اذان، حکایت بعض اذان، گفتن بعض اذان

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 574
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 99