پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حکایت اذان

وابسته

شنیدن بعض اذان، گفتن بعض اذان

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 579
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 99