پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط سجده

اخص

تمییز حروف آیه سجده، تمییز کلمات آیه سجده، گذاشتن مواضع سجده بر زمین، نیت سجده تلاوت

وابسته

سجده تلاوت، گذاشتن پیشانی بر محل سجده، مکان سجده تلاوت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط سجده تلاوت به زیرصفحه شرایط سجده تلاوت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 178
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه (312-313)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 421
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 31